Programa d'integració

Projecte Palmyra: acolliment i integració de refugiats/es i sol·licitants d'asil 

Davant la realitat punyent de l'arribada massiva de refugiats i migrants en el nostre continent, el Projecte Palmyra pretén ser una petita aportació des de la ciutadania organitzada per posar remei a la situació escandalosa de persones concretes.

A partir del 2016 el projecte ha entrat a fer part del Programa d'Acolliment Municipal de Barcelona.

Es tracta d'un dispositiu de places d'estada temporal on es preveu un pla de treball personal i individualitzat amb l'objectiu de millorar els processos d'inserció social i d'autonomia de les persones refugiades i sol·licitants d'asil.

Per a més informacions visita la pàgina: Barcelona Ciutat Refugi

logo Barcelona, ciutat d'acollida Barcelona Ciutat Refugi

Children: from victims of violence to actors of non-violence 2013-2014

Projecte de medi obert per a joves infractors en col·laboració amb l'Equip d'Educadors de Medi Obert de Justícia Juvenil de Tarragona:

La proposta del projecte és experimentar i desenvolupar – a nivell europeu – un sistema d'intervenció integrat que recolzi el procés de recuperació i integració de joves provinents de contextos socioculturals degradats o d'una realitat criminal – víctimes de violència cultural i psicològica – i afavoreixi un gradual "allunyament cultural" de l'ambient de violència d'origen.

El procés parteix de la identificació de l'adolescent en situació de risc, pel qual s'ofereix un suport psicològic i substancial perquè trobi un camí alternatiu, l'opció de viure en la legalitat i la possibilitat de construir una trajectòria de l'escola al mercat de treball.

Per a més informacions visita la pàgina: Daphne against crime

Daphne EU

Presentació del projecte

TRANSPARÈNCIA

Memòria d'Activitats

A continuació us podeu descarregar les darreres memòries.

Consulta els estatuts de la Fundació Ficat

Consulta els comptes anuals

La informació de l'entitat que es pública d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es pot consultar en el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

logo ficat

  • C/ Comerç, 42 – 08003 Barcelona
  • www.ficat.org
  • (+34) 655.82.71.20
  • Informació general: info@ficat.org

Ajutament de Barcelona
Generalitat Catalunya
Fundacion Roviralta
Comision Europea
Comision Europea
logo iniciativa d'ocupació juvenil
logo SOC