Programa d'acollida

S'ofereixen serveis d'acollida residencial i intervenció especialitzada per a persones refugiades i joves migrants sols/es en situació de vulnerabilitat.

PROJECTE DECAPOLIS: acollida i inclusió de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional. 

Es tracta d'un recurs residencial que forma part del programa d'acollida municipal Nausica i té l'objectiu d'acompanyar els processos d'inclusió sociolaboral i d'autonomia de persones refugiades i sol·licitants d'asil a la ciutat de Barcelona.

S'ofereixen serveis d'acollida residencial i intervenció especialitzada per a persones i famílies refugiades en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Aquesta labor es du a terme en xarxa amb els serveis d'acollida municipals i la resta d'entitats que formen part del programa.

Per a més informacions visita la pàgina: Barcelona Ciutat Refugi

PROJECTE TARIK: acollida i inclusió de joves extutelats

Al llarg 2019 s'han posat les bases per a estructurar un projecte de continuïtat que té com a objectiu a llarg termini la promoció de l'autonomia i la igualtat d'oportunitats dels/les joves ex-tutelats/des. El projecte Tarik treballa en xarxa amb la resta d'institucions públiques i privades que intervenen amb el col·lectiu.

TRANSPARÈNCIA

Memòria d'Activitats

A continuació us podeu descarregar les darreres memòries.

Consulta els estatuts de la Fundació Ficat

Consulta els comptes anuals

La informació de l'entitat que es pública d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es pot consultar en el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

logo ficat

  • C/ Comerç, 42 – 08003 Barcelona
  • www.ficat.org
  • (+34) 655.82.71.20
  • Informació general: info@ficat.org

Ajutament de Barcelona
Generalitat Catalunya
logo Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya
logo Diputació Barcelona
logo Erasmus+
Logo Unión Europea
Logo SOC