Programa de formació

Formació en Dret i Ciències Socials d'agents que intervenen en les diferents fases de l'acolliment i el desenvolupament social. L'accés a la justícia per a tota persona és la nostra prioritat. Per això, la formació dels diferents sectors professionals que intervenen en els processos d'acolliment social de les persones s'ha convertit en una de les prioritats recents de la Fundació Ficat, així com la formació dels ciutadans sobre les eines jurídiques pràctiques que els faran prendre consciència de les seves capacitats, drets, deures, i recursos existents.

Els cursos que oferim són els següents:

  • Coneixement de la societat d'acolliment. Entorn i marc jurídic
  • Càpsules formatives de dret penitenciari i d'estrangeria per a interns al Centre Penitenciari de Joves de Catalunya
  • Dret d'estrangeria
  • Dret penitenciario

TRANSPARÈNCIA

Memòria d'Activitats

A continuació us podeu descarregar les darreres memòries.

Consulta els estatuts de la Fundació Ficat

Consulta els comptes anuals

La informació de l'entitat que es pública d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es pot consultar en el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

logo ficat

  • C/ Comerç, 42 – 08003 Barcelona
  • www.ficat.org
  • (+34) 655.82.71.20
  • Informació general: info@ficat.org

Ajutament de Barcelona
Generalitat Catalunya
Fundacion Roviralta
Comision Europea
Comision Europea
logo iniciativa d'ocupació juvenil
logo SOC