Programa de servei soci-jurídic

A. Projecte de servei soci-jurídic per a l'assessorament de col·lectius locals en drets humans al mig tancat i al mig obert.

Al medi tancat: Penitenciari

El treball d'acompanyament jurídic als centres penitenciaris ha estat una constant des dels inicis de la Fundació Ficat l'any 1996, fins i tot abans de la constitució formal com a fundació l'any 2000. Sempre s'ha donat suport a les persones privades de llibertat en col·laboració amb altres entitats i amb els professionals del Centre Penitenciari de Joves (Barcelona/La Roca del Vallés), assegurant una presència setmanal professionalitzada que detecta elements d'una possible indefensió. Desenvolupem un treball d'atenció jurídica, de prevenció i de formació en la defensa dels drets de les persones privades de llibertat i especialment d'aquelles que no tenen cap tipus de vinculació familiar o social. És un servei totalment gratuït.

Els serveis que actualment estan en marxa són:

  • Acompanyament jurídic al Centre Penitenciari de Joves de La Roca del Vallès
  • Acompanyament penal a judicis de faltes

Al medi obert: Propi o per conveni

Els serveis que actualment estan en marxa són:
  • Assessorament jurídic als usuaris de l'Associació EICA
  • Assessorament preventiu als joves immigrants no acompanyats de l'Àreab Metropolitana de Barcelona
El servei soci-jurídic ofereix una atenció personalitzada i individual anant més enllà de l'acolliment o del simple assessorament. S'intenta realitzar un assessorament integral, de forma empàtica, un apoderament que permeti que el beneficiari entengui les conseqüències d'iniciar o no un procediment judicial o un tràmit d'estrangeria i que sigui el propi beneficiari qui es responsabilitzi dels tràmits a realitzar i de les conseqüències de les seves actuacions.
A més, si escau, s'informa a l'usuari sobre els tràmits i requisits necessaris per poder beneficiar-se del dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta. Així mateix intentem establir una vinculació amb el territori, oferint recursos existents al barri de residència del beneficiari fent-li coneixedor dels seus drets i obligacions, de manera que així gaudi de la seva condició de ciutadà.

B. El projecte Advocar està pensat per donar acolliment legal a persones individuals o col·lectius amb problemàtiques jurídiques locals, nacionals, europees o internacionals, relacionades sempre amb la defensa de l'equitat, la justícia i els drets humans, a fi de considerar les accions legals que siguin oportunes en cada cas i davant les instàncies administratives públiques, privades i/o judicials que siguin competents.

Aquest projecte comporta un nivell específic de complexitat tècnic-jurídica i d'especialització dels professionals que ho duguin a terme, per la qual cosa sempre va unit a activitats teòriques d'estudi, anàlisi i recerca jurídica.

El projecte Advocar està pensat per a iniciatives jurídiques pioneres que donen solució a les necessitats legals no cobertes que la societat vagi suscitant.

C. Prestació de serveis soci-jurídics al CEESC - Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.

TRANSPARÈNCIA

Memòria d'Activitats

A continuació us podeu descarregar les darreres memòries.

Consulta els estatuts de la Fundació Ficat

Consulta els comptes anuals

La informació de l'entitat que es pública d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es pot consultar en el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

logo ficat

  • C/ Comerç, 42 – 08003 Barcelona
  • www.ficat.org
  • (+34) 655.82.71.20
  • Informació general: info@ficat.org

Ajutament de Barcelona
Generalitat Catalunya
Fundacion Roviralta
Comision Europea
Comision Europea
logo iniciativa d'ocupació juvenil
logo SOC