Breu Resum Històric

FUNDACIÓ FICAT: BREU RESUM HISTÒRIC

GAIREBÉ 20 ANYS EN FAVOR DE L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA I DEL DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

I.- ORIGEN: 1996/2000

Un col·lectiu de persones de tota ideologia i condició es van organitzar en 1996 en un moviment social associatiu de base, nòdul a Catalunya de l'ONG internacional Franciscans International, a fi de donar resposta a la necessitat de promocionar i assegurar l'accés dels/as ciutadans/as a la justícia i desenvolupar estratègies de desenvolupament comunitari tant a nivell local com internacional.
Amb pocs recursos econòmics, es va treballar molt la inversió en capital social jove, nous professionals del Dret i de les Ciències Socials amb un vessant social que volien dedicar-se a la defensa dels drets i la dignitat humana.

Activitats realitzades:

 1. Implantació en 1996 del Servei Sociojurídic al Centre Penitenciari de Joves de Barcelona (SSJoves): detecció d'una falta d'informació legal als joves interns a la presó / acompanyament /social i jurídic / gratuït. (1996/2000)
 2. Implantació en 1996 del Servei Sociojurídic al medi extern (SSJ): necessitats socials d'accés a la justícia per cobrir / pal·liar la falta d'informació legal / necessitat d'acompanyament en la sol·licitud d'advocat d'ofici o de justícia gratuïta / necessitat d'acompanyament a judicis, com a suport sociojurídic. (1996/2000).
  • a. Subprograma de Suport al Desenvolupament Comunitari (APC) de població en risc d'exclusió i defensa del dret a l'habitatge al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. (1997/1999).
  • b. Subprograma de Suport a l'Ajuntament de Barcelona en el disseny i creació de l'Oficina per a la No Discriminació. (1997/1998).
 3. Implantació en 1996 de projectes internacionals:
  • a. Servei de Advocacy Internacional (AI): reflexió i defensa dels Drets Humans reconeguts a la Declaració Universal en la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides (intervencions temàtiques i regionals). (1996/2000).
  • b. Servei de Cooperació Internacional (CI) amb la finalitat de crear i recolzar projectes de desenvolupament comunitari: suport als nens de carrer de Bucarest (Església Ortodoxa romanesa) i suport a les víctimes de les mines antipersona a Cambodja (suport als projectes de Kike Figueredo). (1996/2000).
  • c. Suport a l'Ajuntament de Barcelona en el disseny i la secretaria de la 1ª Conferència Internacional Ciutats pels Drets Humans (1998/1999).

II.- TRANSFORMACIÓ EN FUNDACIÓ: 1999/2000

Amb el treball fet fins llavors / arran d'un donatiu important que va assegurar uns anys la coordinació de l'entitat / amb la base humana formada i dinàmica en la defensa de l'accés a la justícia i del desenvolupament comunitari / amb la decisió ferma de crear una fundació basada en l'humanisme i l'altruisme, acollidora de tot professional de les Cièncias Socials de bona voluntat / per mitjà d'un procés de decisió comunitària / coincidint amb l'inici del nou mil·lenni.
Es va constituir formalment Fundació Ficat al febrer de 2000, amb els mateixos projectes que desenvolupaven l'associació i amb els mateixos professionals.

III.- FUNDACIÓ FICAT: 2000/2015

Es consolida una opció d'intervenció social, coordinada amb les Administracions i altres entitats, des d'una perspectiva pròpia (comunitat de professionals, bàsicament juristes / amb funcions socials terapèutiques / austeritat de mitjos / criteris de rigor professional, creativitat i voluntarisme), dins d'una visió holística de la realitat.

 1. Servei Sociojurídic al Centre Penitenciari de Joves (SSJoves):
  • manteniment del servei amb els mateixos criteris (2000/2015)
 2. Servei Sociojurídic al medi extern (SSJ): davant l'increment de necessitats socials d'accés a la justícia per cobrir, s'ha mantingut el servei (2000/2015):
  • a. Suport al Desenvolupament Comunitari (APC) de les necessitats d'informació legal de residents al barri del Raval de Barcelona, derivades per les entitats socials. (2000/2009)
  • b. Servei Soci-jurídic especialitzat en Dret d'Estrangeria durant els deu primers anys del nostre segle, especialment durant les 2 regularitzacions extraordinàries d'estrangers de 2001 i 2005 (2001/2012)
  • c. Servei Soci-jurídic especialitzat per a menors estrangers no acompanyats (MENA), davant el desistiment d'obligacions de tutela de l'Administració (2007/2015)
  • d. Servei Soci-jurídic als/as educadors/as del Col·legi d'Educadors i Educadores de Catalunya (CEESC) (2014/2015)
 3. Recerca social: Sempre hem intentat reflexionar sobre els canvis socials que s'han produït en la societat:
  • Recerca sobre el paper de les societats multinacionals en la defensa dels Drets Humans (2001).
  • Recerca sobre els menors no acompanyats i propostes d'intervenció socioeducativa amb el suport de la Fundació Jaume Bofill (2002).
  • Recerca-Acció sobre la transformació dels menors de víctimes de la violència a actors de la no-violència (2013/14).
  • Recerca sobre models socials de prevenció de la violència (2015).
 4. Formació en Dret i Ciències Socials d'agents que intervenen en les diferents fases de l'acolliment i el desenvolupament social: operadors jurídics, agents socials, voluntaris/es, estudiants de les Ciències Jurídiques, Socials i Gestió, interns en Centres Penitenciaris i migrants en procés d'establir-se definitivament en la nostra societat.
 5. Projectes internacionals:
  • a. Projectes de Cooperació Internacional (CI) amb la finalitat de crear i recolzar projectes de desenvolupament comunitari, per mitjà de participació del voluntariat: suport a projectes de vacunació en la selva d'Equador (2005), de construcció de pous d'aigua en poblacions rurals en Mali (2006), de suport a una escola en una de les poblacions de Lima (2007/2008), de suport als processos educatius dels Salesians a Angola (2008/2009), de suport a les Filles de la Caritat en la construcció d'una fleca popular a Moçambic (2011/2012).
  • b. Participació en un programa Daphne de la Unió Europea sobre la transformació dels menors d'edat de víctimes de la violència a actors de la no-violència. (2013/2014)
  • c. Servei de Advocacy Internacional (AI): reflexió i observació dels processos de defensa dels Drets Humans reconeguts a la Declaració Universal en la Comissió i Consell de Drets Humans de Nacions Unides. (2000/2006).Previsió de desenvolupament en 2016.
  • Subprograma de suport a la iniciativa de Diàleg Intra-ruandés de reconciliació nacional (2005/2015)

IV.- DES DEL PASSAT ENS PROJECTEM Al FUTUR

El relat conductor de la nostra entitat es centra en:

 • Assegurar el dret de les persones a la seva defensa jurídica i a l'accés a la Justícia
 • Implicar-nos en el desenvolupament comunitari (dinamització i cohesió social, desenvolupament econòmic, mediació, formació)
 • Mantenir la dualitat d'acció i reflexió local i internacional
 • Centrar-nos en la reflexió i a ser laboratoris d'idees amb recerques aplicables.

Pensem que aquest relat conductor continua sent aplicable als propers anys.

Fundació Ficat. Barcelona, 7 d'octubre de 2015